Rijkevorsel  Zuiderdijk 10 F   +32 03 312 21 62   +32 0496 53 12 77  +32 0477 48 89 17

TOEKOMSTVISIE

Beste vrienden van de club,

Laat ons beginnen met jullie een fantastisch 2024 toe te wensen. Laat het een jaar worden waarin al uw dromen, groot en klein, mogen uitkomen. Wij hopen dat onze club daar een kleine of minder kleine rol in mag spelen.

Onze club bestaat in 2024 honderd jaar en dat zullen we uitgebreid vieren. Maar het heeft er ons ook toe aangezet om de lijnen voor de komende tien jaar vast te leggen. Een decennium lijkt ons de ideale termijn om realistische doelstellingen te formuleren en tegelijk te bereiken. Waar willen wij met onze club naartoe, hoe willen we onze doelen bereiken?

ONS HOOFDDOEL

  • SPORTIEF wil FC Sint Jozef SK een club zijn waar alle jongeren uit onze parochie en daarbuiten de kans krijgen om zich sportief in te zetten door middel van de voetbalsport. Wij willen een club zijn waar jongens en meisjes, jong en oud, hun plaats vinden. Niet enkel om een beter voetballer te worden maar ook om er vrienden te maken en vriendschappen te onderhouden. Concreet is het onze betrachting om bij de jongens in alle jeugdcategorieën een elftal in competitie te hebben. Bij de meisjes willen we zoveel als haalbaar ploegen in competitie laten spelen.

Dit moet uiteindelijk leiden tot twee seniorenploegen – mannen en vrouwen – waar de meerderheid van de kern wordt samengesteld met spelers die we zelf hebben opgeleid. Spelers die we niet zelf hebben opgeleid, moeten een meerwaarde betekenen en moeten onze eigen spelers in staat stellen om zelf een hoger niveau te bereiken.

Jeugdspelers die het niveau van onze club overstijgen mogen rekenen op onze steun om het hogerop te proberen. Tegelijk proberen wij onze jeugdopleiding naar een zo hoog als mogelijk niveau te tillen.

  • EXTRA SPORTIEF proberen wij onze leden zoveel als mogelijk te betrekken bij de werking van onze club en willen we dat iedereen zich thuis voelt op de Zuiderdijk. Hiervoor organiseren we extra-sportieve evenementen als de clubdag, de Kinderdisco van onze supportersclub ‘De Zjeffe’ of geven we onze studenten de gelegenheid om van onze accommodatie gebruik te maken om te studeren. Als club beseffen we bovendien maar al te goed dat het verenigingsleven in Sint-Jozef (en elders) het niet onder de markt heeft. Onze club wil dan ook een plaats zijn waar mensen van Sint-Jozef altijd welkom zijn, ook als ze niet voetballen. Voetbal is een bindmiddel en dat willen we onze parochie blijven aanbieden.
  • FINANCIEEL willen we een gezonde club zijn. En dat zijn we ook. Door middel van heel wat activiteiten (wafelverkoop, jeugdtoernooien, Vlaai van Monica…) zijn we erin geslaagd om een financiële buffer op te bouwen en hebben we voldoende kapitaal vergaard om de nodige investeringen te doen. We willen dan ook bij deze al onze sponsoren bedanken voor de inzet van de voorbije jaren en hopen dat we hen nog lang aan onze club mogen verbinden.

WAT WILLEN WE DE KOMENDE TIEN JAAR VERWEZENLIJKEN?

  • Willen we onze sportieve doelen bereiken, dan is een goede ACCOMMODATIE noodzakelijk. De komende tien jaar willen we dan ook verder werk maken van een betere accommodatie. Een bijkomend trainingsveld en verlichting op het B-terrein zijn daarbij van primordiaal belang. De overvloedige regenval van de voorbije weken heeft ook bewezen dat een kunstgrasveld geen overbodige luxe is. Dit is een financiële inspanning die we niet alleen kunnen realiseren en kijken we naar zowel de gemeente als andere overheden.
  • Maar een accommodatie is meer dan voetbalvelden alleen. Een uitbreiding van de ‘jeugdkantine’ staat hoog op onze verlanglijst, het stelselmatig renoveren/verfraaien van onze kleedkamers blijft onze ambitie.
  • Extra sportief blijven we werk maken van het organigram van onze club. Met een dagelijks bestuur, een geëngageerde jeugdcoördinator, een waanzinnig Feestcomité en onze onnavolgbare supportersclub ‘De Zjeffe’ voelen we ons al gezegend. Bovendien kunnen we rekenen op een geweldige bende vrijwilligers voor klusjes allerhande. Maar ook wij zijn maar passanten. We zullen niet nalaten om te blijven zoeken naar capabele bestuurders en vrijwilligers die straks onze club in goede banen zullen blijven leiden.

WAT WE U ZEKER GARANDEREN

  • De Zuiderdijk zal altijd onze locatie blijven. Een bijkomend trainingsveld mag elders gelegen zijn maar onze velden langs de vaart blijven het kloppende hart van deze club. De parochie Sint-Jozef heeft de voorbije jaren al te veel teloor zien gaan. Die trend willen wij omdraaien.
  • Een samenwerking op jeugdniveau met een andere club wordt niet uitgesloten maar het is nooit onze ambitie om de naam van onze club op te geven. We hebben te hard moeten zwoegen om van deze club een ‘eeuweling’ te maken. Dit gaan we niet opgeven.

Bovenstaande tekst is het resultaat van heel veel denkwerk van een aantal mensen die met heel veel liefde en passie werken aan de uitbouw van onze club. Uw advies is welkom, uw stem zal gehoord worden.

Gust, Hans, Kris, Koen, Kristof en Guy 

Contacteer ons

03 312 21 62

0477 48 89 17

0496 53 12 77

Contact

 

Terreinen

 

 Zuiderdijk 10 F

2310 Rijkevorsel